stadsontwerp
2009
lokeren
RUP

ism blaf architecten & steels

Ingesloten tussen verscheidene lanen en de atletiekpiste, onderscheidt dit perceel zich als een groene long te midden van een dichtbebouwde wijk en op grotere schaal in de directe omgeving van het stadscentrum Lokeren. In eerste instantie bestaat de inzet van de architectuuropdracht eruit om die groene long middenin de stad uit te buiten als een extra troef voor jonge gezinnen. Erbij dient een evenwicht gevonden te worden tussen de densiteit en de bestaande landschappelijkheid.

stadsontwerp