stadsontwerp
2009
laarne
studie
De site ligt ingesloten tussen een begraafplaats en omliggende bebouwing. De achtergelegen percelen worden opgevat als een dieper gelegen woonerf met grondgebonden woningen. Twee L-vormige volumes organiseren het binnenerf. De schakeling van de woningen beoogt een maximale bezonning van de eigen vertuining en omliggende tuinen.
stadsontwerp